مرکز آموزش های تخصصی مدیریت پروژه آساد صنعت آسیا

خدمات ما

برگزاری دوره های تخصصی در حوزه مدیریت پروژه

ارائه خدمات آموزشی بصورت درون سازمانی

ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار نظام مدیریت پروژه

ارائه خدمات مشاوره ای و راهبری جهت اخذ گواهینامه های بین المللی

ماموریت ما :

آموزش کاربردی مباحث مرتبط با مدیریت پروژه ؛ مشاوره جهت استقرار نظام مدیریت پروژه در شرکتها و سازمانهای تولیدی ؛ صنعتی ؛ خدماتی به گونه ای که تامین تمامی نیازمندیهای آموزشی مرتبط با کیفیت خدمات آموزشی مطلوب جزء اهداف حرفه ای و اخلاقی این مرکز خواهد بود.

عضویت ها و همکاری ها:

این مرکز جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزش خود با مراکز معتبر داخلی و بین المللی زیر دارای عضویت و رابطه همکاری آموزشی دارد:

  • 1:عضو حقیقی انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMA)
  • 2:همکاری آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران
  • 3:عضو حقیقی موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
  • 4:دارای مجوز آموزشی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دوره بین المللی مديريت پروژه 2017 PRINCE2 PRACTITIONER

بهبود اثربخشی و کارایی در مدیریت پروژه ها به منظور تحقق منافع ذی‌نفعان آن از جمله اصلی ترین اهداف مدیریت پروژه در دنیای امروز می باشد. PRINCE2از مطرح ترین متدولوژی های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه می باشد که به منظور مدیریت اثربخش پروژه توسط موسسه AXELOS انگلستان ارائه گردیده است.PRINCE2 به عنوان یک ‌روش، مورد کاربرد در تمامی صنایع، تضمین مینماید پروژه در زمان و بودجه تعیین شده و مطابق با کیفیت مورد توافق اجرایی گردد.